Fluid Audio FX80

8" Aktiv Coaxial Studiomonitor til uslålig pris og kvalitet (Pris pr. stk)
Fluid Audio FX50

Fluid Audio FX50

Focal Shape 50

Focal Shape 50

Vare nr.
114821
Pris inkl. mva kr 2 799,00
Lagerstatus: På lager

Fluid presenterer den nye FX-serie koaksial studio monitorer.
Vi lanserer nå en forbedret versjon av vår vellykkede FX8, vi introduserer FX80.  Vi har tatt brukernes tilbakemeldinger og forbedret produktet på alle punkter.  Vi vil hevde at dette er den beste studio monitoren under 5000 kroner.

Ny, konturert baffel front design
FX-kabinettet har blitt oppdatert med en kompleks radius front baffel, som ikke bare ser ganske kul ut, men forbedrer kabinettets refleksjoner.

Dual konsentrisk "koaksial" driver
Montert i midten av wooferen finner du en 30mm silke dome diskant i en koaksial konfigurasjon. Ved å bruke denne teknologien (unik i sin prisklasse) blir den en "punktkilde" -enhet, noe som betyr at all lyden kommer fra et enkelt punkt - ikke punkter som er 10" fra hverandre. Dette er avgjørende for å forbedre off-axis-responsen, men også muliggjør et mer kompakt fotavtrykk.

DIP-brytere for grensekompensasjon
Noen ganger er rommene vi mikser i ikke de mest tilgivende akustisk  (spesielt hvis du er i et hjemmestudio).

FX-serien er utstyrt med EQ-brytere for grensekontroll, som gjør det mulig å kompensere for rom som kanskje ikke er "innstilt" eller bare må justeres på grunn av deres nærhet til veggen bak dem. Det er også en veiledning som er printet på bak-panelet for å vise hvordan DIP-bryterne fungerer, og en mer detaljert forklaring finner du i brukerhåndboken.

Klasse D og DSP
En annen oppdatering fra Fader-serien er bruk av klasse-D forsterker.
Mer ren, pålitelig kraft og mer takhøyde. En frittstående, kraftig DSP kontroller delningsfiltere som gjør hver høyttaler mer konsistent. Den nye FX-serien er virkelig en 21st Century referansemonitor hjemme i et hvilket som helst opptaksstudio.

LED-indikator på front baffel
Den opplyste lysdioden på frontpanelet er ikke bare en statusindikator, som viser om studio monitoren er på, av eller i standby, men fungerer også som et guide lys som gjør det mulig å justere høyttalerne dine på riktig måte (sweetspot).

Front montert bass port
Bas-refleks porten tuner kabinettet for å maksimere bassutgangs effektiviteten til høyttaleren.
Den er plassert på frontpanelet, ikke bare for å direkte utstråle bass energien mot lytteren, men også for fleksibel plassering i studioet ditt.

Oppdatert diskant beskyttelse
Koaksial designet, med diskant elementet plassert i midten wooferen, er veldig robust.
Som sådan gir den enestående beskyttelse for wooferen.
Imidlertid trenger diskanten også beskyttelse, derfor lagde vi en liten, perforert grill av stål for å beskytte den delikate silke-membranen på diskanten.

"Imaging and Depth"
Det er en ting å sette høyttaler elementer av høy kvalitet i et kabinett med en forsterker og kalle det en god høyttaler. Men for å skape en transparent referansemonitor er det bare begynnelsen.

Det ble utført mange forskjellige delningsfilter innstillinger og lytte økter for å optimere ikke bare en flat on-axis frekvensrespons, men en dybde på lydbilde som har blitt kjennetegn til Fluid Audio sine studio monitorer. Dette sikrer at miksen din ikke bare høres bra ut på dine FX studio monitorer, men vil låte korrekt også på høyttalersystemer utenfor studioet.

Introducing our new FX series of coaxial studio monitors.
Improving on our successful FX8, we now introduce the FX80. We have taken users feedback and improved on all points. We will claim this is the best sounding studio monitor below $500

New, contoured baffle enclosure design
Keeping true to the original "keyhole" design, the FX enclosure has been updated with a complex radius front baffle, which not only looks pretty cool, it improves cabinet defraction.

Dual concentric "coaxial" driver
Mounted in the center of the woofer is a 30mm silk dome tweeter in a coaxial configuration. Using this technology (unique in its price range) makes it a "point source" device, meaning that all the sound emanates from a single point - not points that are 10" apart. This is crucial for improving off-axis response, but also allows for a more compact footprint cabinet.

Boundary compensation DIP switches
Sometimes the spaces where we mix aren't the most forgiving acoustically (especially if you're in a home studio).

The FX series monitors come equipped with boundary control EQ switches, that allow you to compensate for spaces that may not have been "tuned" or just need to be adjusted due to their proximity to the wall behind them. There is also a guide conveniently printed on the rear panel to show how the DIP switches work, and a more detailed explanation in the user guide.

Class D and DSP powered
Another update from the Fader Series is Class-D amplification. More clean, reliable power, more headroom, and also a standalone powerful DSP integration. The digitally controlled crossover makes each speaker more consistent. The new FX series is truly a 21st Century reference monitor at home in any recording studio.

LED indicator on front baffle
The illuminated LED on the front panel is not only a status indicator, displaying whether the FX monitor is on, off or in standby, but also acts
as an alignment beacon which allows you to properly align your speakers to your ear level.

Front-loaded slot port design
The bass-reflex slot port tunes the cabinet to maximize the bass output efficiency of the speaker. It is placed on the front panel not only to directly radiate the bass energy towards the listener, but also for flexibility of placement in your studio.

Updated Tweeter Grille protection
The FX coax design, with the tweeter suspended in the middle of the woofer,
is very robust. As such, it provides outstanding protection for the woofer itself. However, the tweeter needs protection as well, this is why we added a small, steel perforated grille to protect the delicate silk diaphragmof the tweeter.

"Imaging and Depth"
It's one thing to put high quality speaker drivers in a cabinet with an amplifier and call it a great speaker. But for a transparent reference monitor, that is only the beginning.

Painstaking crossover design and listening sessions were undertaken to optimize not only a flat on-axis frequency response, but a depth of soundstage that has become the hallmark of Fluid Audio monitors.
This ensures that your mix will not only sound great on your FX speakers, but will translate to speaker systems outside the studio as well.

 • Frequency response: 35Hz-22kHz (+/- 3dB)
 • Crossover frequency: 2.4kHz
 • Low-frequency amplifier power: 60 watts
 • High-frequency amplifier power: 50 watts
 • Signal-to-noise: 100dB (typical A-weighted)
 • Polarity: Positive signal at + input produces outward LF one displacement
 • Input impedance: 20 k ohms balanced, 10 k ohms unbalanced
 • Input sensitivity: 85 mV pink noise input produces TBD dBoutput SPL @ one meter with volume control at maximum (TBD dB Max SPL)
 • Power: 100V-240V ~50/60 Hz
 • Protection: RF interference, output current limiting, over temperature, turn-on/off transient, subsonic filter, external mains fuse
 • Cabinet: Vinyl-laminated MDF
 • Size (single monitor): 340mm x 254mm x 295mm
 • Weight (each): 7,8 kg
Flere produkter fra Fluid Audio