Hotone Ampero

Multieffektprosessor og forsterkermodellering av høy klasse
Hotone XTOMP Mini

Hotone XTOMP Mini

Hotone Ampero One

Hotone Ampero One

Vare nr.
114019
Pris inkl. mva kr 3 999,00
Lagerstatus: På lager

Multieffektprosessor og forsterkermodellering av høy klasse!
Ampero er drevet av Hotones innovative CDCM HD (Comprehensive Dynamic Circuit Modeling High Definition) og F.I.R.E (Field Impulse Response Enhancement) system. Bygget på Hotones kraftige XTOMP plattform, den anerkjente Binary serien og VStomp Amp virtuelle plugin, tar de kretsmodelerings-teknologien til nye høyder med Ampero. 

Vanlige modelleringsmetoder er ofte basert på statisk kretsmodellering eller "black box"-teori, som kun "kommer nær" det opprinnelige utgangspunktet - den modellerte lyden. CDCM HD og F.I.R.E benytter et komplekst system som baserer seg på såkalt dynamisk-krets-modellering. I denne matrisen gjennopbygges hele kretsen med alle modellerte elektroniske komponenter, som resulterer i en tone som er levende, nøyaktig og utrykksfull. Utover dette har også det nye systemet forbedret forholdet mellom forsterkere og PA systemer, som gir en realistisk følelse og respons du aldri har opplevd maken til fra digitalt utstyr. 

Kjerne:
Ampero er drevet av en kraftig dual-DSP plattform basert på Hotones CDCM HD og F.I.R.E modellerings system

 • Main Processor - Analog Devices® SHARC®* series
 • En kraftig Analog Devices® 4th gen SHARC®* series DSP er dedikert til lydmotoren. Sammelignet med XTOMP har denne prosessoren økt ytelse og maskinvare-basert audio prosessering, som gjør det enkelt å håndtere flere XTOMP effektalgoritmer samtidig. 
 • Co-processor - NXP® RT
  The NXP® RT series crossover co-processor benytter en ARM® Cortex®-M7 core. Co-prosessor prosesserer audio streaming, men driver også berøringsskjermen, USB I/O, og andre funksjoner.

Arsenalet:
Ampero kan håndtere opptil 9 effektmoduler samtidig med sine fleksible FX1, FX2 og FX3/MOD effektmoduler. Ampero deler det samme effektbibloteket som den kraftige XTOMP pedalen, bare med enda flere goder:

 • 244 effekter
 • CDCM HD & F.I.R.E. modellering, inkludert:
  • 64 amp modeller
  • 60 cab modeller
  • 100+ legendariske pedal modeller
 • Next-gen mic position og microphone type simuleringer
 • IR loader som støtter tredjeparts impulsrespons
 • 50+ Hotone originale effekter (inkl. high quality drive/dynamic/filter/mod/delay/reverb models m.m)

Autentisk akustisk lyd
Nå er det slutt på å drasse med seg ekstra akustiske instrumenter! Ampero kommer med avanserte "black tech" akustiske simuleringsalgoritmer. Ved å benytte innbygde akustiske IR-impulser og akustiske simuleringer, kan du med letthet omdanne dine elektriske instrumenter til oppmikkede akustiske mesterverk: stålstrenger, klassisk gitar, resonator og til og med ukulele.

Ikke kun for elektriske instrumenter
Ampero har en spesiell input mode-velger som ikke kun er designet for elektriske instrumenter, men også for de som spiller akustisk, og til og med for keyboard. Bare koble til instrumentet ditt, velg en modus, en dedikert eletrisk/akustisk/FX forhåndsinnstilling, og du er klar til å rocke!

Interface
Ampero er designet for å være enkel og intuitiv, slik at du kan bare begynne å spille med en gang. Brukergrensesnittet har en 4-tommers 800 x 400 berøringsskjerm med et dynamisk fargedisplay og 3 lett tilgjengelige knotter for enkel "hands-on" parameter justering. Ampero er veldig lett å sette opp og programmere. 

I/O

 • 1/4” (6.35mm) guitar input med input mode switch
 • 1/8” (3.5mm) aux in
 • Ett par 1/4” (6.35mm) stereo line outputs
 • Ett par XLR stereo outputs med ground lift switch
 • 1/4” (6.35mm) TRS expression pedal jack
 • 5-pin MIDI in jack
 • 1/8” (3.5mm) headphone output
 • USB port for editering av presets, IRs, oppgardering av firmware, USB audio interface m.m

Nøkkelfunksjoner:

 • Kompakt amp modeler og effektprosessor 
 • 4-tommers 800 x 480 berøringsskjerm for direkte kontroll
 • New-gen CDCM og F.I.R.E system
 • 24-bit signal prosessering - opptil 120 dB signal-til-støy forhold
 • 18V DC strømforsyning 
 • 244 effekter basert på XTOMP sitt effektbibliotek
 • CDCM HD & F.I.R.E. modeling effekter inkludert:
  • 64 forsterkere
  • 60 kabinetter
  • 100+ legendarsike pedaler
  • Next-gen mic position og mikrofon simulering
  • Custom IR loader med støtte for tredjeparts IR-impulser
 • 50 + Hotone orginale effekter
 • 198 presets
 • Innbygget trommemaskin med 100 patterns
 • 4 fotbrytere med halogen LED
 • Innebygget expression pedal
 • MIDI IN og EXP2 jack for tilkobling av eksterne kontrollere 
 • Robust chassis i aluminium

Ampero amp modeler & effects processor is a game changer. It’s heart pounding amp modeling and uber quality effects are powered by the new-gen CDCM HD (Comprehensive Dynamic Circuit Modeling High Definition) and F.I.R.E. (Field Impulse Response Enhancement) system, bringing you the absolute best the world has to offer. Packaged in a cool, thin case with a 4-inch hi-def color touch screen, Ampero delivers all the real sounds of rock past and present.

Advanced CDCM HD and F.I.R.E. Modeling Systems
Driving Ampero is Hotone’s innovative CDCM HD (Comprehensive Dynamic Circuit Modeling High Definition) and F.I.R.E. (Field Impulse Response Enhancement) system. Built on Hotone’s powerful XTOMP platform, acclaimed Binary series, and breakthrough VStomp Amp virtual plugin, the new-gen CDCM HD & F.I.R.E. system showcases Hotone’s new high-shelf circuit modeling methods.

Mainstream modeling methods are generally based on static state circuitry modeling or “black box” theory, which just “come close” to the modeled sound. CDCM HD & F.I.R.E. employs a complex system based on dynamic feature modeling. In this matrix, the technology “rebuilds” the entire circuitry using modeled electronic components, resulting in a tone that is vivid, accurate and expressive. More than that, the new system enhances the relationship between amps and PA systems, delivering a realistic feel and response you’ve never before experienced on digital gear.

Core
Ampero is powered by a huge dual-DSP platform running Hotone’s proprietary CDCM HD & F.I.R.E. modeling system.

 • Main Processor - Analog Devices® SHARC®* series
  A powerful Analog Devices® 4th gen SHARC®* series DSP is dedicated to the audio engine. Compared to XTOMP, this processor features increased performance and hardware-based audio processing accelerator modules, which makes it easy to handle multiple XTOMP-grade high quality effect algorithms.
 • Co-processor - The NXP® RT
  The NXP® RT series crossover co-processor runs on the ARM® Cortex®-M7 core. The co-processor not only helps processing audio streams, but also powers the touch screen display, USB I/O, and other functions.

Armory
Ampero can handle up to 9 effect modules simultaneously with its flexible FX1, FX2 and FX3/MOD effect modules for the best authentic stereo effect processing experience. Ampero shares the same growing modeling/original effects library as our all-powerful XTOMP pedal with even more goods:

 • 244 effects
 • CDCM HD & F.I.R.E. modeling effects including:
  • 64 amp models
  • 60 cab models
  • 100+ legendary pedal models
  • Next-gen mic position and microphone type simulations
 • User custom IR loader with 3rd party IR support
 • 50+ Hotone original effects (incl. high quality drive/dynamic/filter/mod/delay/reverb models and more)

Authentic Acoustic Sound
No need to carry an extra acoustic anymore! Ampero comes with advanced “black tech” acoustic simulation algorithms. Used along with built-in acoustic IRs and acoustic simulation presets, you can easily transform your electric instruments into miked up acoustic masterpieces: steel string, nylon string, resonator, even ukulele!

Not Just Electric Instruments
Ampero employs a special design input mode selector that is designed not only for electric instruments, but also for acoustic players and even keyboard players! Simply connect your instrument to the input jack, select a mode for your instrument, pick a dedicated electric/acoustic/FX preset and you’re ready to roll.

Interface
Ampero is designed to be simple and intuitive so you can just start playing. The straight-forward user interface features a 4-inch 800 x 480 touch screen with dynamic color display and three quick access knobs for hands-on parameter tweaking. Ampero is incredibly easy to set up and program.

I/O
Ampero pulls together every I/O port you need for basically any performance scenario:

 • 1/4” (6.35mm) guitar input with input mode switch, ready for electric, acoustic and even keyboard instruments
 • 1/8” (3.5mm) aux in
 • A pair of 1/4” (6.35mm) stereo line outputs
 • A pair of XLR stereo outputs with ground lift switch
 • 1/4” (6.35mm) TRS expression pedal jack
 • 5-pin MIDI in jack
 • 1/8” (3.5mm) headphone output
 • USB port for editing presets, managing user IRs, upgrading, using as a USB interface and more

Suggested Setups
Here are some common setups to get the most out of Ampero.

Using with your instrument and amp
Plug your instrument into the Ampero instrument IN jack, and run a cable (or two) from the unbalanced OUT to your amplifier(s). If you have one amp, run the cable from the left output. For best results, turn off the AMP and CAB modules on Ampero.

Connecting to your amp's RETURN or Power Amp (Loudster) INPUT
Connect the unbalanced outputs to your amp’s FX Loop Return input or post amp input. If you have one amp, run the cable from the left output.
For best results, turn off the CAB module on Ampero.

Connecting your mixer, interface, headphones, and other equipment
Connect Ampero’s balanced or unbalanced outputs to your mixer or audio interface’s corresponding inputs. Use the balanced outputs for optimal signal to noise ratio. If you want to send a mono signal out, use Ampero’s left output channel. To prevent damage to your equipment, make sure the mixer or interface channel’s volume is muted before making any connections. If you experience unwanted noise when using the balanced outputs, it is likely produced by the ground loop. In this case, turn on Ampero’s GND LIFT switch. Turn the Ampero output volume all the way down before connecting headphones to prevent harm to your ears. Ampero’s headphones out comes with hi-fi stereo sound. For best results with headphones, turn on Ampero’s AMP and CAB modules.

Connecting to your computer as an audio interface
Connect a USB cable (not included) from Ampero to your computer. For PC systems before Windows 10, you’ll need to set up the driver. Ampero is plug and play for Windows 10 or later versions and macOS. Run line out cables to your monitors, or use headphones.

Using the AUX IN line
Connect a male-to-male 1/8” stereo cable from your audio source (phone or MP3 player) to Ampero’s AUX IN jack. This line will be unaffected by Ampero’s internal effects. Note: if you are running a mono line out, you will only hear a mono version of your AUX source.

Interface:
Ampero is designed to be simple and intuitive so you can just start playing. The straight-forward user interface features a 4-inch 800 x 480 touch screen with dynamic color display and three quick access knobs for hands-on parameter tweaking. Ampero is incredibly easy to set up and program.

   

Software
Connect Ampero to your computer and access the free software to manage your Ampero device, adjust tonal settings, transfer files, update firmware, restore settings, and upload third party IR files. Ampero software is compatible with Windows and macOS platforms.

Features

 • Compact, easy-to-use amp modeler & effects processor
 • New-gen CDCM & F.I.R.E. modeling system ensures high end tonal expressiveness and realistic playing experience
 • Powerful, upgraded dual DSP-powered platform ensures excellent sound quality
 • 24-bit signal processing, up to 120dB S/N ratio
 • 4-inch 800 x 480 sharp color touch screen with instant control
 • USB port for firmware upgrading, loading/editing/managing effects/IRs via free Mac/PC software or for use as an USB audio interface
 • 244 effects based on stunning XTOMP effects library
 • CDCM HD & F.I.R.E. modeling effects including:
  • 64 amp models
  • 60 cab models
  • 100+ legendary pedal models
  • Next-gen mic position and microphone type simulations
  • User custom IR loader with 3rd party IR support
 • 50+ Hotone original effects (incl. high quality drive/dynamic/filter/mod/delay/reverb models and more)
 • 198 presets
 • Built-in drum machine with 100 patterns
 • Built-in looper with max. 120 seconds recording time
 • 4 assignable footswitches with halo LEDs
 • Built-in expression pedal
 • Authentic stereo output processing
 • Line, XLR and headphone I/O for various connection needs
 • MIDI IN and EXP2 jack for connecting external controllers
 • Road-ready, light-weight aluminum casing

Digital Audio Signal Processing: 24-bit depth, 44.1kHz sample rate
SNR: 120dB
Effects: 242
Effects Modules: Total of 9 simultaneous
Patches: 198 (99 user patches, 99 factory patches)
Looper Time: Mono 100 seconds, Stereo 50 seconds
Internal Drum Machine: 100 Rhythm Patterns

Inputs:
One 1/4” Tip Sleeve (TS) Instrument jack, with three way input mode selection
One 1/8” Stereo Auxiliary In (Aux In) jack
One 1/4” Tip Ring Sleeve (TRS) Expression Pedal input jack
One Standard 5 pin MIDI input jack

Outputs:
Two 1/4” Tip Sleeve (TS) Unbalanced Stereo output jacks
Two XLR Balanced stereo output jacks, with ground lift switch
One 1/8” Stereo headphones output jack

Input resistance:
Instrument Input: E.GT: 1MΩ; A.GT: 4.7MΩ; LINE: 10kΩ
Aux In: 10kΩ

Output resistance:
Unbalanced Output: 3.2kΩ
Balanced Output: 3.2kΩ
Headphones: 66Ω

Screen: 4” 800 x 480 Color Dynamic Display Touch Screen
USB Port: USB 2.0 Type-B port, supports USB Audio 2.0
Impulse Response/IR processing: Supports 24-bit/44.1kHz Mono WAV files, 1024 points
Power Requirements: 18V DC Center Negative
Current Consumption: 500mA Max
Dimensions: 320mm (L) x 147mm (W) x 46mm (H)
Weight: 1408g

Flere produkter fra Hotone
 1. Hotone Loudster
  Hotone Loudster
  Pris inkl. mva kr 1 595,00
 2. Hotone Binary Amp Simulator Pedal
  Hotone Binary Amp Simulator Pedal
  Før pris kr 1 295,00 Pris inkl. mva kr 999,00
 3. Hotone A Station
  Hotone A Station
  Før pris kr 1 495,00 Pris inkl. mva kr 999,00
 4. Hotone XTOMP
  Hotone XTOMP
  Pris inkl. mva kr 2 095,00
 5. Hotone Binary IR Cab Simulator Pedal
  Hotone Binary IR Cab Simulator Pedal
  Før pris kr 1 295,00 Pris inkl. mva kr 999,00
 6. Hotone B Station
  Hotone B Station
  Før pris kr 1 495,00 Pris inkl. mva kr 999,00