Nord Wave 2

Den mest allsidige performance synthen fra Nord noensinne!
Roland Fantom-6

Roland Fantom-6

Roland Jupiter-X

Roland Jupiter-X

Vare nr.
115463
Pris inkl. mva kr 31 499,00
Lagerstatus: På lager

Den mest allsidige performance synthen fra Nord noensinne!
Nord Wave 2 er en kraftfull fire delt performance synthesizer som kombinerer Virtual Analog synthesis, Samples, FM og Wavetable med et intuitivt layer-basert interface.

Med innovative performance løsninger og «hands-on» kontrollere tilbyr Nord Wave 2 utrolige soniske muligheter med avanserte layerprogrammering og «tweaking on the fly»

Main features:

Generelt:

 • 4 lags Synthesizer med dedikerte volum/pan fadere
 • Sample, Viturell analog, Wavetable og FM syntese
 • 48 stemmers polyfoni
 • OLED Display for Program og Oscillator seksjonene
 • 1 GB minne for Nord Sample Library 3.0
 • Utbyttbare samples
 • 61-tangenters keyboard med aftertouch


Performance:

 • Avansert Arpeggiator med polyfonisk trigger modus
 • Gate for rytmiske effekter
 • Avansert Morph med Impuls Morph
 • Master klokke kontroll for arpeggiator, LFO og andre effekter

Oscillators:

 • Analog: Basic, Shape, Multi, Sync og Noice med opp til 16 oscillatorer
 • Samples
 • Wavetable
 • FM med opp til 8 operators
 • True Unison Modus


Modulasjon
:

 • LFO med fem waveforms
 • Fleksible sync- og rutings muligheter
 • AD/AR Envelope


Amp:

 • ADSR Amp envelope
 • Transient Attack Modus


Filter:

 • 12/24 dB Lowpass, lowpass M, Band pass, high pass, og LP+HP
 • Filter drive
 • ADSR Envelope


Effekter:

 • FX del med tremolo, pan, ring modulator, chorus, ensemble og vibe.
 • EQ del med drive
 • Avansert Delay seksjon
 • Reverb del med fem størrelser + Dark, Bright og Chorale modes


Performance Synthesizer med 4 individuelle synther i en Nord Wave 2 gir deg eksepsjonelle muligheter for layering både klassiske waveforms og samples.

Dedikert OLED display for Program og Oscillator seksjoner gir deg bra oversikt når du tilpasser dine lyder. Omfanget av performance muligheter og direkte justerbare «hands-on» effekter gjør Nord Wave 2 til vår mest allsidige synthesizer noensinne.

Monitor Mode
Den helt nye monitor modulen gir deg oversikt over settingene dine for Amp Envelope og Filters i Programdisplayet for enda bedre oversikt og kontroll.

Layer Section
Nord Wave 2 tilbyr en Program Layer seksjon med fadere for enkel kontrollering av volum eller panorering for alle 4 layer deler på en gang. Layer Seksjonen gir og nyttige muligheter for rask layer fokus, pan-kontroll, solo og multi-editering.

Group Mode
Den nye grupperings modusen gir deg mulighet til å gruppere 2, 3 eller 4 layere og la de dele samme filter, envelope, arpeggiator, LFO og effektsettinger – Perfekt til å lage komplekse multi-layer lyder som kan editeres som en generisk lyd.

Oscillator delen
Oscillator delen for hver av de 4 layerene gir deg 4 modus:

Analog, wavetable, FM og Samples, og det er lett å manovrere med vår nye «direct category mode.» Oscillator kontrollen gir deg ytterligere kontroll over shape, sync eller detune.

Oscillator kategorier:

 • Analog: en omfattende mengde waveforms fra klassike analoge lyder til store fyldige nyvinninger.
 •  Basic: Saw, Pulse, Pulse width, Sine, Squere med tuning kontroll
 • Shape:Waveform hvor Osc.kontroll vil alterere formen på waveform.
 • Multi: 2 eller flere waveforms kombinert hvor Osc.kontroll kontrollerer mengde detune og spread.
 • Sync: Myk og hard synkronisering hvor Osc.Kontroll kontrollerer sync. Frekvens
 • Noice: White noice
 • Samples: Inkluderer høy-kvalitets samples fra Nord Sample library 3.0 samt muligheter for å bruke egne samples via Nord Sample editor 3.
 • Wavetable: FM 2, 3 og 4 med harmonic og inharmonic variasjoner.
 • Unison; Wave 2 tilbyr en kraftfull multi-osciallator Unison effekt med «true superwaves» som simultant generer hundrevis av waveforms for ekstremt fyldige lyder.


Kompatibelt med Nord Sample Library 3.0
Sample seksjonen har 1gB minne og kommer ferdig med stor, variert samling av høykvalitets samples som; strings, brass, gitarer, kor, kromatisk perkusjon så vel som eksklusive lisensierte lyder fra den legendariske Mellotron og Chamberlin. Alle lydene kan lett byttes ut med Nord Sound Manager.

Lag og flytt dine egne samples.
Å legge inn dine egne samples har aldri vært lettere takket være med nye, sømløse Nord Sample Editor 3 for Mac og Windows, som lar deg enkelt mappe, loope og importere samples til din Nord Wave 2.

Filter seksjon:
Filter seksjonen har 6 typer, klassisk 12 og 24 dB Low Pass, High Pass, High Pass/Low Pass og et Band Pass filter, sammen med en imponerende emulering av «transistor ladder» fra den legendariske «Mini.»

LFO og Modulasjon seksjon
Wave 2 tilbyr dedikert LFO for hver layer med valg for waveform samt AD/AR modulation envelope med dedikert velocity setting og Invert modus. LFOen har flere Morph-styrte parametre og raten kan synkroniseres til master klokken.

Effekt seksjonen
En separat effektseksjon for hver layer gir deg en stor samling av justerbare høykvalitets stereoeffekter basert på klassiske stomp bokser.

Modulasjons Effekter
Tremolo, Pan, Ring modulator, Chorus, Ensemble og Vibe effekt med Rate og Amount kontroll. Alle effektene er kontrollerbare via Control Pedal (Eller andre Morph kilder) og kan også styres av Master klokken for rytmiske effekter.

EQ & Drive
EQ med bass og diskant kontroll – eller 1 band Sweep EQ. Samt en sparkling tube drive emulering.

Delay
Avansert stereo delay med Ping Pong modus, Analog modus og Tap Tempo, man kan og legge til kreative Ensemble, Chorus, Vibe og HP/LP/BP i feedback loopen.

Reverb
Reverben har fem forskjellige størrelser (Booth, Room, Stage, Hall og Cathedral) For å variere ytterligere kan variasjonene morphes. I tillegg kan man velge Bright eller Dark, eller den nye Chorale effekten legger på litt modullasjon på etterklangen.

Morphing og Impuse Morph
Wave 2 gir et stort utvalg av morph justerbare parametere som kan styres fra fire forskjellige kilder; Velocity, Aftertouch, Wheel og Control Pedal. Alle morph kildene kan raskt bli tildelt for å kontrollere flere parametre samtidig og den kraftfulle Impulse Morph muligheten lar deg umiddeltbart endre parametere i lyden din.

Avansert polyfonisk arpeggiator med trig modus
Nord Wave 2 har både klassiske arpeggiatorer og polyfoniske trig modes med direkte editerbare patterns

Polyfonisk Trig Mode
Denne modusen er en polyfonisk arpeggiator som retrigger alle tangenter enten straight eller patternstyrt med mulighet for forskjellige omvendinger eller eksisterende hamoniske variasjoner.

Gate Mode
Gate Mode kutter opp lyden din i rytmiske mønstre med justerbar dybde.

Master Klokken
Master klokken i Wave 2 tillater LFO, Arpeggiatorer og forskjellige effekter å bli synkonisert, enten internt eller ekstern midiklokke. Med master klokke synkronisering kan du synkronisere 4 lag med individuelle patterns, alle i perfekt synkroni med delayer og LFOer. En Tap Tempo lar deg enkelt tappe tempoet til en trommeslager eller playback.

Split og Layer
Å ha 4 identiske og like kraftfulle synther på en gang gir deg eksepsjonelle layer muligheter. Split modus gir tre split punkt som gir 4 soner med optional split punkt crossfade. Den fleksible Hold funksjonen lar deg latche og holde individuelt i bakgrunnen mens du spiller noe annet over dette.

Sound Manager
Nord Wave 2 er kompatibel med med Nord Sound Manager softwaren for OS X og Windows. Nord Sound Manager gir enkel organisering, back-up og overføring av program og kan lett lastes ned.

Midi Control
Wave 2 gir deg enkelheten av midi over USB for bruk med sequenser eller med den inkluderte Sound Manager Softwaren.

Hardwaren
I likhet med alle Nord Instrument så er også Nord Wave 2 håndlaget på Nords Stockholm fabrikk med overlegen fokus på detaljer og kvalitet i hvert ledd.

Control Pedaler
Control Pedal støtten har blitt forbedret og støtter nå følgende pedaler: Fatar, Yamaha FC7, Roland EV-7, EV-5, Korg EXP2 og XVP10.

The Nord Wave 2 is a powerful 4-part performance synthesizer combining Virtual Analog synthesis, Samples, FM and Wavetable with an intuitive layer-focused interface.

With 48 voice polyphony, innovative performance features and hands-on controls, the Nord Wave 2 offers outstanding sonic possibilities with advanced layering and tweaking on the fly.

OUR MOST VERSATILE SYNTHESIZER EVER
With 4 independent synthesizers in one the Nord Wave 2 offers exceptional possibilities for layering both classic waveforms and samples.

Dedicated OLED displays for Program and Oscillator sections provide an excellent overview when shaping your sounds. The wide range of performance features and instantly tweakable hands-on effects makes the Wave 2 our most versatile performance synthesizer ever. 

Monitor mode
The new Monitor mode displays your settings for Amp Envelope and Filters in the Program display for better overview and control. 

Layer section
The Wave 2 features a Program Layer section with faders for easily controlling the volume or pan for all 4 layer parts at once. The Layer section also provides handy features for quick layer focus, pan control, solo and multi-editing.

Group Mode
The new Group feature allows you to group 2, 3 or 4 layers and lets them share the same Filter, Envelope, Arpeggiator, LFO and Effect-settings - perfect when creating complex multi-layered sounds that can be edited as one coherent sound.

Oscillator section
The Oscillator section for each of the 4 layers offers 4 modes: Analog, Wavetable, FM and Samples and is easily browsed with our new direct category mode. The Oscillator Control features additional control over shape, sync or detune.

Oscillator categories
Analog: an extensive range of waveforms from classic analog to extended, harmonically rich new additions. 

 • Basic: Saw, Pulse, Pulse Width, Sine, Square with basic tuning controls.
 • Shape: Waveforms where Osc Control will alter the Shape of the waveform
 • Multi: 2 or more waveforms combined where the Osc Control will adjust amount of detune and spread
 • Sync: Soft and Hard synced configurations, where Osc Control controls Sync Frequency
 • Noise: White noise


Samples: 
include high-quality samples from our Nord Sample Library 3.0 as well as the possibility to add your own custom samples using the Nord Sample Editor 3. Use the embedded sample presets for instantly playable dynamic sounds or sculpt your own sound from scratch with the "Raw Samp" mode.

Wavetable: A large number of advanced wavetables covering a wide range of tonal characteristics.

FM 2, 3 and 4 operator configurations with harmonic and inharmonic variations.

Unison
The Wave 2 features a powerful multi-oscillator Unison effect with true Superwaves simultaneously generating hundreds of waveforms for extremely thick and fat sounds.

Compatible with Nord Sample Library 3.0
The Sample section has 1 GB of memory and comes loaded with a wide selection of quality samples including Strings, Brass, Guitars, Choirs, Chromatic Percussion as well as the exclusively licensed sounds of the legendary Mellotron and Chamberlin. All sounds are easily replaceable using the Nord Sound Manager.

Create and transfer your own samples
Adding your own custom sample instruments has never been easier thanks to the new streamlined Nord Sample Editor 3 for Mac and Windows that lets you map, loop and transfer samples to your Nord Wave 2 in a breeze.

Filter Section
The Filter section has 6 Filter types featuring classic 12 and 24 dB Low Pass, a High Pass, High Pass/Low Pass and a Band Pass filter, together with a stunning emulation of the transistor ladder filter from the legendary Mini. The unique modeling of these filters captures the true character and response of the classic analog instruments, allowing for flexible and precise sound design. The Filter section is equippied with full ADSR envelope. 

LFO & Modulation SECTION
The Wave 2 features a dedicated LFO for each layer with a choice of waveforms plus AD/AR Modulation Envelope with dedicated velocity setting and Invert mode. The LFO has several morphable parameters and the rate can be synchronized to the Master Clock.

AMP ENVELOPE
The Amp Section is equipped with a full ADSR envelope featuring a powerful new Transient Attack mode for adding more punch to your sounds.

MORPHING AND IMPULSE MORPH
The Wave 2 features an extensive range of morphable parameters that can be controlled from four different sources: Velocity, Aftertouch, Wheel and Control Pedal. All morph sources can be quickly assigned to control multiple parameters simultaneously and the powerful Impulse Morph feature lets you instantly change any parameter of your sound.

Wheel assign 
Instantly assign LFO, Oscillator Control or Filter to the Modulation Wheel.

Advanced Polyphonic Arpeggiator with gate
The Nord Wave 2 is truly a rhythmical powerhouse with both a classic arpeggiator and a polyphonic mode with directly editable patterns.

Polyphonic mode
The Poly mode is a polyphonic Arpeggiator that will retrig all held keys either straight or patterned featuring different inversions for exciting harmonic variations.

Gate mode
The brand new Gate mode chops your sound up in a rhythmic pattern with adjustable depth

Master Clock
The Master Clock of the Wave 2 allows the LFO, Arpeggiator and various effects to be synchronized, either internally or by an external MIDI clock. With Master Clock synchronization you can synchronize 4 layers with individual patterns, all perfectly in sync with Delays and LFO's. A Tap Tempo allows you to easily tap to the tempo of a drummer or to playback tracks.

Effect Section
A separate Effect section for each layer featuring a great selection of instantly tweakable high quality stereo effects modelled after classic stomp boxes.

Modulation Effects
Tremolo, Pan, Ring Modulator, Chorus, Ensemble and Vibe effects with Rate and Amount control. All effects are controllable via Control Pedal (or other Morph sources) and can also be synchronized to the Master Clock for rhythmic effects.

EQ & Drive
EQ with Bass and Treble control - or 1 Band Sweepable EQ. A sparkling Tube Drive emulation is also available.

Delay
Advanced stereo Delay effect with Ping Pong mode, Analog Mode and Tap Tempo. New features include creative new Feedback options for adding Ensemble, Chorus, Vibe as well as HP/LP and BP filter in the Feedback loop. 

Reverb
The Reverb section has five different Reverb sizes (Booth, Room, Stage, Hall and new Cathedral) for adding some ambience to your sounds, and the amount is now morphable. New features include Bright and Dark modes for either extended or reduced treble. The new Chorale effect adds a lush modulation effect.

Splits and Layers
Having four identical, equally powerful synthesizers at once opens for exceptional layering possibilities. The Split mode offers three split points providing up to 4 zones with optional crossfades. The flexible Hold functionality lets you latch and hold slots independently in the background while playing something else on top.

Sound Manager
The Nord Wave 2 is compatible with the Nord Sound Manager software for OS X and Windows. The Nord Sound Manager allows easy reorganizing, back-up and transfer of programs and is available for download

MIDI Control
The Wave 2 features the convenience of MIDI over USB for use with a sequencer or with the included Sound Manager software. 

KEYBED
The Nord Wave 2 features a 61-key (C-C) semi weighted waterfall keybed with Aftertouch.

The Hardware
Like all Nord instruments, the Nord Wave 2 is handmade in Nord's Stockholm factory with incredible attention to detail and quality control.

Main features

General

 • 4-part Synthesizer with dedicated volume/pan faders
 • Sample, Virtual Analog, Wavetable and FM synthesis 
 • 48 voice polyphony
 • OLED Displays for Program and Oscillator sections
 • 1 GB memory for Nord Sample Library 3.0
 • User replaceable samples
 • 61-note keyboard with Aftertouch


Performance

 • Advanced Arpeggiator with Polyphonic Trig mode
 • Gate feature for rhythmic effects
 • Advanced Morph features with Impulse Morph
 • Master Clock control of Arpeggiator, LFO and Effects


Oscillators

 • Analog: Basic, Shape, Multi, Sync and Noise with up to 16 oscillators
 • Samples
 • Wavetable 
 • FM with up to 8 operators
 • True Unison mode


Modulation

 • LFO with five waveforms
 • Flexible syncing and routing options
 • AD/AR envelope


Amp

 • ADSR Amp envelope
 • Transient Attack Mode


Filter

 • 12/24 dB lowpass, lowpass M, band pass, high pass, and LP+HP
 • Filter Drive
 • ADSR envelope


Effects

 • FX section with Tremolo, Pan, Ring Modulation, Chorus, Ensemble and Vibe.
 • EQ section with Drive
 • Advanced Delay section
 • Reverb section with five sizes + Dark, Bright and Chorale modes

GENERAL FEATURES

 • 4 Layer Synthesizer with LED faders
 • Virtual Analog synthesis, Wavetable, FM and sample playback
 • 48 voices
 • 1 GB memory for Nord Sample Library 3.0
 • Effects, EQ, Delay and Reverb for each layer
 • Advanced Arpeggiator and Gate features
 • 61-key semi-weighted keyboard with octave shift buttons, +/-2 octaves.
 • Keyboard Split with 3 split points.
 • Advanced Morph functionality
 • Impulse Morph for instant morphing overrides
 • Group functionality for multi-layer editing


OSCILLATOR SECTION

 • Dedicated OLED Display for oscillator settings
 • Analog: Basic, Shape, Shape Sine, Multi, Sync, Bell, Noise.
 • Wavetable: Wavetables, Formants.
 • FM: Dual, Triple, Vocal and Multi with Harmonic and Inharmonic options.
 • Samples: Nord Sample Library 3.0
 • Oscillator Control: Shape, Detune or Sync amount for Analog waveforms, Shape for Wavetables, Modulation amount for FM.
 • Dual Osc: Unison control with 3 amount options.
 • Semitone (-24 - +24) and Fine Tune pitch controls.


MODULATION SECTION

 • LFO generates a triangle, square, sawtooth, inverted sawtooth or sample and hold waveforms. LFO can be routed to Filter Frequency, Osc Pitch or Osc Mod. The LFO rate can be synchronized to the Master Clock.
 • AD/AR envelope


ARPEGGIATOR/GATE

 • Arpeggiator: Range: 1 - 4 octave. Modes: up, down, up/down, random. Zig-Zag option. The Arpeggio rate can be synchronized to the Master Clock.
 • Poly: Polyphonic Arpeggiator for retriggering of full chords at zero range, and polyphonic arpeggio of chord inversions at larger ranges.
 • Gate: Rhythmic level gate with adjustable hardness envelope.
 • Pattern Mode: Pattern mode for Arpeggiator, Trig or Gate with 30+ editable presets or custom pattern.
 • Patttern Editor - Dedicated editor for creating custom rhythmic patterns that can be used with Arpeggiator, Trig or Gate.


FILTER SECTION

 • Multi-mode filter with 12 dB (2-pole) low pass, 24 dB (4-pole) lowpass and band pass, high pass, Ladder M, low pass+high pass characteristics.
 • Cut off, Resonance, envelope amount, envelope amount controlled by velocity.
 • ADSR envelope.
 • Filter keyboard tracking can be set to off, 1/3, 2/3 or full.
 • Adjustable Filter Distortion.


AMPLIFIER SECTION

 • ADSR envelope
 • Transient Attack-mode for snappier attack
 • Amp Velocity Amount (3 levels)


LAYER CONTROL

 • LED fader for each layer for instant level control and overview.
 • Group multiple layers for quick multi-layer editing of Amp Env, Filter, Effects, Arpeggiator etc. 
 • Layer Lock: Locks the currently active layer configuration.
 • Split functionality: 3 split points with 8 location options and Split Crossfade. 
 • Individual Pan-control per layer.
 • Solo mode for quickly muting all except the focused layer.


PERFORMANCE SECTION

 • Voice modes: Poly, Legato and Mono with Glide
 • Impulse Morph: Instantly change one or several parameters at the press of a button.
 • Classic Nord Morph functionality for flexible control of multiple parameters (Wheel, Aftertouch, Velocity and Control Pedal)
 • Modulation Wheel
 • Pitch Stick with programmable range.
 • Fast assign of wheel modulation destination
 • Aftertouch
 • Vibrato with 3 Delay modes and Wheel/Aftertouch assign
 • Keyboard Hold which can be disabled on each Layer individually


PROGRAM SECTION

 • Program Gain control
 • Large OLED Display
 • Program Transpose functionality
 • 5 Program Buttons
 • Live Mode
 • Copy/Paste functionality
 • Master Clock control of Arpeggiator, LFO, Effects and Delay + plus External Clock Sync


EFFECTS

 • FX section with Tremolo, Pan, Ring Modulation, Chorus, Ensemble and Vibe.
 • EQ with Bass/Treble control or Parametric 1 Band control.
 • Drive effect for tube-distortion
 • Delay section with rate/time, tap tempo, analog mode, stereo ping-pong, dry/wet mix. The Delay speed can be synchronized to the Master Clock. Feedback loop effects: Chorus, Vibe and Ensemble, Feedback filters: HP, LP and BP. 
 • Reverb section with five algorithms (Booth, Room, Stage, Hall, Cathedral) + Dark, Bright and Chorale (modulated Reverb)


MEMORY

 • Programs (single sounds): 16 x 25 (400) locations


AUDIO OUT

 • 2 outputs
 • Headphones output
 • High resolution low noise 24 bit DACs


MIDI FEATURES

 • All control knobs and switches send and receive control change messages.
 • Master Clock will sync to incoming MIDI clock.
 • Soft Thru


CONNECTION

 • 2 Line Level Audio Outputs - ¼", 6,35 mm jacks, unbalanced
 • Stereo Headphone Output - ¼", 6,35 mm stereo jack
 • Sustain Pedal - ¼", 6,35 mm jack. Use a momentary pedal, like e.g., Roland DP-2, DP-6, Yamaha FC-4, FC-5, Fatar VFP1-25 etc.
 • Control Pedal - ¼", 6,35 mm TRS stereo jack. Use a Yamaha FC-7, Roland EV-7, Roland EV-5, Korg EXP2 or Korg XVP10.
 • USB connector with MIDI capabilities
 • MIDI In & Out - 5 pin DIN connectors


INCLUDED ACCESSORIES

 • User Manual
 • Power Cord with IEC C14 connector


DIMENSIONS

 • Nord Wave 2: 990 x 100 x 295 mm (38,9" x 3,9" x 11.6")


WEIGHT

 • Nord Wave 2: 8,75 kg (19.29lbs)


Specifications subject to change without notice. *Steinway, Wurlitzer, Hohner, Clavinet, Farfisa and Vox are trademarks of their respective owners and are not affiliated or associated with Clavia. These trademarks are mentioned here as a reference to a sound only. Leslie is mentioned to describe a connector standard