Procom music logo

G√• til hovedinnhold »

Søk i nettsted

Du er nå her:

Source Audio True Spring Reverb

Autentisk fjærklang med tremolo

Source Audio True Spring Reverb
Varenr.: 113994
Lagerstatus: På lager
kr 2 795 inkl. mva. kr 2 236 eks. mva.
Legg varer i handlekurven
Flere Bilder Bookmark and Share

Autentisk fjærklang!
True Spring reverb er basert på et mekanisk design opprinnelig patentert av Hammond Organ Company™, sent på 30-tallet. Dette designet bruker et par inngangs- og utgangstransdusere for å injisere et instrumentets tørre signal inn i et sett med fjærspoler for å fange de svært distinkte etterklangene når lyden spretter frem og tilbake i fjærene. Leo Fender adopterte dette designet på 1960-tallet med noen av hans "blackface" forsterkere  - og en revolusjon ble født.

Short Spring Reverb: Modelert etter den umiskjennelige twangen fra 60-tallets "blackface" forsterkere. Etter omfattende undersøkelser fant Source Audio et enormt mangfold av forskjellige klanglyder fra en rekke forsterkere. Noen tilbød en strammere, mindre animert tone mens andre låt mer "drippier", med lengre sustain og mer livlig reverb.

 • SHORT Spring reverb-motoren gir en thight lyd med rask decay
 • Long Spring Reverb: Produserer en lang og dyp reverb med merkbare "drypp". LONG Spring er ikke så dramatisk som TANK Reverb-motoren, men gir en ekstremt autentisk gjengivelse av noen av de livligere reverb-tankene som finnes i vintage combo-forsterkere.
 • Tank Spring Reverb (Outboard Spring): Dette originale tofjærdesignet - lukter surfrock og spaghetti western lang vei.


Tremolo: True Spring Reverb lar deg også kombinere noen av de mest ikoniske fjærklangene med tre forskjellige tremoloeffekter.

 • Opto Tremolo: Optisk tremolo (a.k.a. “Photocell Tremolo”) er en effekt som fantes i mange av 60-tallets komboer. Denne varianten av tremoloen er avhengig av en neonpære og en lysavhengig motstand kalt en "optocoupler". De ikke-symmetriske aspektene av lyset og optokoppleren gir tremolen en tydelig "hakkete" karakter.
 • Harmonic Tremolo: Denne unike effekten oppstod først i Fender ™ "brownface" -forsterkere laget mellom 1959 og 1963, som vekselvis modulerte nivåene av bass- og diskantfrekvenser i lydsignalet. Resultatet er en svært behagelig og kompleks tremolo som har egenskaper som minner om en phaser.
 • Bias Tremolo: Denne tilnærmingen til tremolo innebærer bruk av en LFO for å modulere biaspenningen til rørene i en forsterker. Dette presser i hovedsak rørene inn og ut av overstyring. 

The Spring Reverbs
The True Spring’s reverb effects are based on a mechanical design originated by the Hammond Organ Company™ in the late 1930s. This stark design uses a pair of input and output transducers to inject an instrument’s dry signal into an actual set of spring coils and capture the very distinct reverberations as the sound bounces back and forth within the springs. Of course, Leo Fender adopted this design in the 1960s with the some of his "blackface" amplifiers and a revolution was born.

 • Short Spring Reverb: Modeled after the unmistakable twang of "blackface" amplifiers of the 1960s. After extensive research we found tremendous diversity in the spring reverb sounds of a variety of amps. Some offered a tighter, less animated tone while others sounded “drippier,” with longer sustain and livelier reverb trails. The SHORT Spring reverb engine offers a taut sound with a quick decay and smooth trails.  
 • Long Spring Reverb: Produces long and deep reverb decays with noticeable “drip” and highly animated trails. The LONG Spring engine is not as dramatic as the TANK Reverb engine, but does offer an extremely authentic representation of some of the livelier reverb tanks found in vintage combo amps.
 • Tank Spring Reverb (Outboard Spring): Captures the unmistakable effect of the tube driven outboard spring tanks of the 60s. The sound of reverb tanks like the classic Fender 6G15™ are characterized by their “drippy” attack and animated trail. This original two-spring design produces a bouncing, delay like sound inseparable from the early days of surf rock and spaghetti western soundtracks.


The Tremolos

The True Spring Reverb also allows you to combine any of its iconic spring reverbs with any of the pedal's three tremolo effects. The True Spring's tremolos are the same organic effects that originally appeared in our Vertigo Tremolo - the winner of Guitar Player’s “Hall of Fame 2015” and Premier Guitar’s “Premier Gear Award.”

 • Opto Tremolo: Optical tremolo (a.k.a. “Photocell Tremolo”) is the effect found in many combo amps of the 1960s. This version of tremolo relies upon a neon light bulb and a light dependent resistor called an "optocoupler." The non-symmetrical aspects of the light and the optocoupler give the tremolo a distinct choppy character. 
 • Harmonic Tremolo: This unique effect first appeared in Fender™  “brownface” amps made between 1959 and 1963, which alternately modulated the levels of bass and treble frequencies in the audio signal. The result is a very pleasing and complex tremolo that has characteristics reminiscent of a phaser.
 • Bias Tremolo: This approach to tremolo involves using an LFO to modulate the bias voltage of the tubes in an amplifier. This essentially pushes the tubes in and out of saturation. The result is a smooth amplitude modulation with a mild overdrive created by the tube saturation.


Pedal Features
:

 • Three Distinct Spring Reverb and Tremolo Effects.
 • Two Modes of Operation – Use the pedal in Standard Mode for a classic (non-preset) stompbox experience or turn on Preset Mode and save a user preset (including reverb/tremolo effects and knob positions) to each of the three toggle switch positions. 
 • Flexible Stereo Routing – The True Spring is equally at home in a mono or stereo rig. The pedal’s stereo inputs and outputs offer a variety of routing options such as Stereo to Stereo, Mono to Mono, Mono-to-Stereo, Stereo Sum-to-Mono and External Loop Mode. 
 • Universal Bypass — Select Active Analog (Buffered) or True Bypass.
 • Secondary Tremolo Controls - Press and hold the CONTROL INPUT button to access the True Spring's tremolo effects (DWELL knob controls tremolo DEPTH / TONE knob controls tremolo RATE / toggle switch selects tremolo type).
 • Expression Control — Compatible with Source Audio expression pedals and the Hot Hand 3 Universal Wireless Effects Controller. Assign up to three simultaneous parameters with editable depth and direction.
 • External Tap Tempo Use the Source Audio Tap Switch to tap in the tremolo rate with a choice of four different beat divisions (quarter, eighth, triplet, and sixteenth).
 • External Tremolo Engage and Bypass – Use the Source Audio Tap Switch to engage or disengage the tremolo effects on top of an active spring reverb.


The Neuro Editing Systems

Out of the box, the True Spring Reverb couldn’t be simpler – just plug it in, select from the three onboard reverb engines, dial in some tremolo if you like, and start making beautiful music. But something deep and powerful resides just below the surface - the truly “Big Idea” behind all of our One Series pedals is the second, far deeper, set of options and editing tools for crafting the perfect tone. The Neuro Mobile App is available for free at the App Store (iOS) and Google Play (Android). The Neuro Desktop Editor is available as a free download for Mac or Windows systems on our Downloads page. These powerful editing tools offer an advanced collection of deep editing parameters. After customizing your sound, burn it directly to the pedal and easily access it anytime without having to reconnect the Neuro Mobile App or Neuro Desktop Editor.

Neuro Editor Features:
Connect the True Spring Reverb to the Neuro Mobile App (a free download for iOS and Android) or the Neuro Desktop Editor (a free download for Mac or Windows computers) and explore the power of effect downloading, customization, and sharing that comes with every One Series pedal.

 • Interchangeable Algorithms — Upload any of the additional reverb or tremolo effects directly to the pedal at no additional charge.
 • Customize Effects — Tweak an additional set of parameters including advance EQ, pre-delay, diffusion, reverb modulation, virtual spring length, and more.
 • Save and Share Customized Presets — Once you’ve fine-tuned an effect, save it to your personal effects collection in the cloud and share it with the growing community of Neuro users.
 • Download Presets — Explore Source Audio’s ever-expanding library of effect presets. Choose from Source Audio Factory presets or presets created and published by members of the Neuro Community.
 • Signal Routing Options — Re-route the stereo Inputs and Outputs in a number of different ways including Auto Detect, True Stereo, Mono to Stereo, External Effects Loop, and more.
 • Simple Connection — The Neuro Mobile App. connects with the True Spring via the mobile device’s headphone jack and Stereo Input 2 on the pedal. A Neuro App connector cable (1/8” to 1/4”) is included with the pedal.
 • USB Connection – Use the pedal’s mini USB port to connect the True Spring to the Neuro Desktop Editor, which can be used to edit presets or download the latest pedal firmware.


MIDI Features

The True Spring Reverb also features full MIDI capability and simplicity when coupled with the Neuro Hub (formerly Soundblox Hub).

 • Preset Saving – Save up to 128 effect presets.
 • Multi Pedal Scene Saving – Connect up to five One Series and Soundblox 2 pedals to the Neuro Hub and create 128 multi pedal scenes, recallable via MIDI program change messages.
 • External Expression Control – Connect the Neuro Hub to any Source Audio expression pedal, Hot Hand 3 Wireless Effects Controller or third party TRS (Tip Hot) expression pedal and manually control effect modulation or assign individual or simultaneous expression control to any adjustable parameter.
 • MIDI Clock – Sync your tremolo rate with external MIDI clock messages.

 

 • Includes 9v DC power supply (300mA / Negative Tip)
 • Includes 1/8” to 1/4” cable for Neuro Mobile App connection.
 • Power Consumption — 165mA
 • USB port — Connects to Mac or Windows PC for firmware updates and the forthcoming in-depth effects editing software.
 • Brushed anodized aluminum housing.
 • Dimensions: L: 11.4cm x W: 7cm x H: 5.1cm (including knobs)